Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Crkva i Crkve

Print Friendly, PDF & Email

Crkva i Crkve

‘… Ja pripadam Kristovom Tijelu, to jest, istinskoj Crkvi, koja nije materijalna građevina, nego cijelo kolektivno tijelo istinskih Kršćana, i onih koji žive ovdje na Zemlji i onih koji su otišli u ‘svijetlosni svijet’…’

‘… Što se Papa tiče ja prema njima imam veliko poštovanje kao prema pojedincima; ali ja ne vjeruem u Papu kao Kristovog vikara na Zemlji i Petrovog nasljednika. Ja u njemu ne pronalazim niti nadahnuće i spirit Krista niti Petra. Krist Osobno je uvijek unutar Njegovih vlastitih, a Sv. Petar nije ostavio iza sebe ili odredio nijednog nasljednika, nego je naučavao kako svaki istinski Kršćanin reprezentira Krista na Zemlji…’

‘… Baš zbog toga što Sadhu ne pripada ni jednoj posebnoj Kršćanskoj vjeroispovijesti, zbog toga što, kako kaže o sebi, on pripada ‘svima koji pripadaju Kristu’, je on u stanju služiti sve sa svojom porukom. ‘Ja sam slobodan ići svugdje; za mene ne postoje crkvene barijere…’

Spread the Truth