Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

3. U svijetu, a ipak van svijeta

Print Friendly, PDF & Email

3. U svijetu, a ipak van svijeta  

‘Istinski Kršćanski život treba biti kontemplativan život i aktivan život, život u Bogu i život za braću, molitva u samoći i javno svjedočanstvo.

               ‘Koje su dvije najvažnije stvari koje Kršćanin mora napraviti. Njih ima dvije, i jedna ovisi o drugoj: molitva i rad. One su poput pluća, od kojih obadva plućna krila moraju biti korištena.’

               Gledano sa ovog dvostrukog aspekta, Kršćanski život je obadvoje, i život na nebu i život u svijetu. Onaj koji bi htio živjeti samo na nebu, i okreće svoja leđa cijelom svijetu, je u opasnosti izgubiti nebo u potpunosti; s druge strane, onaj koji sebe posveti radu u svijetu do takve mjere da zaboravi Boga će otkriti kako mu svi njegovi ljudski napori neće biti dovoljni da ga dovedu do neba. Zato Kršćanin mora poduzeti rizik življenja i djelovanja u svijetu a ipak imati svoje srce u nebu, koje je njegov vječni dom.’

‘… Postoji jedan lijek koji će nas zaštititi od kobnog utjecaja materijalnih stvari; ali mi mu se moramo povratiti svakodnevno – to je molitva. Ako živimo u molitvi mi smo skriveni u Bogu. Ja, također, sam otkrio kako moram pobjeći u molitvu kada su stvari ovog svijeta prijetila baciti svoje čini na mene.’

               Molitva, dakle, ima silu vršenja dvostrukog čuda: ona dovodi čovjeka do komunikacije sa Vječnim, dovodi ga u kontakt sa Božanskim Spasiteljem, i istovremeno mu daje snagu da bude aktivan u svijetu bez da sebe pogubi u njemu. Molitva je tajna i kontemplativnog i aktivnog života.

Spread the Truth