Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Vizije Židovskih vidjeoca

Print Friendly, PDF & Email

Vizije Židovskih vidjeoca

‘… Sadhuove vizije su od posebnog interesa zbog svjetla kojeg bacaju na porijeklo i razvoj predodžbi o Uskrsnuću, Sudu, Nebu i Paklu…’

Spread the Truth