Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Uvod

Print Friendly, PDF & Email

Uvod

‘… On je također jedan od onih mistika koji se obraćaju (apeliraju) sadašnjem dobu jer je baš njegova svijest o komunikaciji sa Božanskim (općenju sa Bogom) ona koja ga prisiljava na život nesebične aktivnosti i praktičnog služenja čovječanstvu. Sadhu Sundar Singh, ‘Sadhu’ kako se popularno naziva, živi u dvadesetom stoljeću život koji, onoliko koliko se to tiče izvanjskih stanja, naliči onome Sv. Franje Asiškog. Njegovo unutarnje iskustvo priziva radije, na neke načine, Sv. Pavla, u drugima Majku Julijanu, dok je u ostalima svojstveno njemu.

Spread the Truth