Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Uvod

Print Friendly, PDF & Email

Uvod

            ‘… Jer čim je primio otvorenu viziju svoga Gospoda, i bio potpuno obraćen u Kristovu službu, on je predao svoj život svojem Učitelju da sa njime čini štogod poželi…’

‘… Tijekom godina kada sam mu bio najbliži i kada sam ga najčešće vidio, njegova Ljubav prema Kristu je bila tako vatrena da ga je povremeno ispunjavala sa zanosom…’

Spread the Truth