Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Uvod

Print Friendly, PDF & Email

Uvod

‘… Nitko ne može gledati u njega po prvi puta bez da ga ‘ošine’ njegova bliska sličnost sa tradicionalnim portretom Krista…’

‘… Sundar Singh je svima nama donio svježu (novu) viziju Boga i Krista, i mnogi od nas shvaćaju kako je putem bliskog druženja sa Isusom, i potpune poslušnosti Njegovoj volji, on postao toliko usklađen sa svojim Gospodom da gdjegod dođe ljudi kažu, ‘Koliko li je samo sličan Kristu!’

Spread the Truth