Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Tapas (Patnja)

Print Friendly, PDF & Email

Patnja

Tragač: Sadhu-ji, ti jako puno govoriš o blagoslovima duhovnog života, ali zašto toliko boli i patnje postoji na svijetu?

Sadhu: Teško je razumjeti tajnu boli i patnje na svijetu. Konačno, korijen patnje se pronalazi u grijehu, u odvojenosti od Boga. Pa ipak, Bog koristi patnju da bi nas pozvao u mir Svojeg prisustva. Ako Bog ne bi mogao koristiti bol i patnju za naše dobro, onda On ne bi dozvolio da takve stvari ostanu na svijetu. Zrno pšenice mora ležati u tamnoj utrobi zemlje prije nego može biti pozvano na otvoreni zrak putem svjetlosti i topline sunca. Onda ono raste u zdravu biljku i donosi rod…’

Spread the Truth