Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sundarov misticizam

Print Friendly, PDF & Email

Sundarov misticizam

‘…Njegov lutalački život u siromaštvu u zemlji poput Indije donosi sa sobom beskrajne mogućnosti prepoznavanja (uočavanja toga) kako ruka Njegova Oca upravlja svim stvarima, tako da često tamo gdje bi drugi vidjeli jedino opće milosti dnevnog života Sadhu slavi Boga zbog posebne pomoći u posebnoj potrebi. On poznaje najdublju agoniju duše kao i najintenzivniju radost. Noći molitve se izmjenjuju sa dugim danima teškog rada za njegovog Gospoda. Pomno i molitveno proučavanje Novog Testamenta je kombinirano sa jednako bliskom komunikacijom (općenjem) sa Kristom…’

Spread the Truth