Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sundar u Tibetu – 2

Print Friendly, PDF & Email

Sundar u Tibetu – 2

‘Jer se za djelo Kristovo smrti sasvim približio, ne razmišljajući o svom životu.’  Filipljanima 2:30.

‘Spreman sam ne samo biti svezan nego i umrijeti… za ime Gospoda Isusa.’   Djela Apostolska 21:13.

‘…Sa dubokom odlučnošću da Kristovo ime učini poznatim u toj neprijateljskoj (agresivnoj) zemlji Sadhu je nastavio svoj rad, znajući kako će prije ili poslije njegova sudbina biti gorko progonstvo…’

Spread the Truth