Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sundar kao čovjek

Print Friendly, PDF & Email

Sundar kao čovjek

‘U tome leži jedna velika tajna Sadhu Sundar Singhove moćnosti nad ljudima gdje god išao. Uzimajući stari ideal samoodricanja on ga je produhovio, i ljudi u njemu vide odraz velikog samoodricanja samog Krista – ne iskajući patiti (trpjeti) poradi same patnje, kao što je slučaj sa Hinduističkim asketizmom, već ju podnašati sa radosnom naklonošću kao Božju volju za njega. Riječima Keshab Chandra Sena:

‘Gle, Krist nam dolazi kao Azijat… da bi ispunio i usavršio tu religiju općenja (communion) za kojoj je Indija dahtala (pant) – da, nakon mnogih stoljeća će ovo općenje biti savršeno u Kristu.’

Sadhu Sundar Singh u sebi samome podsjeća ljude na ovu veliku činjenicu, i gledajući preko (iza) njega oni ‘Vide čovjeka’ koji je ‘zbog nas postao siromašan (2 Korinćanima 8:9)…’

‘… Dok jedan Amerikanac nadodaje:

‘Ljepota u koju se on dnevno zagleda privlači (ili ‘vuče’, tj. ‘vrši utjecaj na’) duboke duše Indije koji ju još nisu ugledali, ali su je vidjeli u njemu. Njegov život je njegova snaga, a taj život treba biti življen da bi se ta snaga osjetila.’

Spread the Truth