Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Samoodricanje i aktivno služenje

Print Friendly, PDF & Email

Samoodricanje i aktivno služenje

‘… Umrijeti za Krista je lako. Ali teško je živjeti za Njega. Umiranje uzima samo sat ili dva, ali živjeti za Krista znači umirati svakodnevno…’

Spread the Truth