Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhuov Ideal

Print Friendly, PDF & Email

Sadhuov Ideal

‘… Rekao sam Hinduskim Sadhuima: ‘Vi ste Sadhu-i zbog toga što želite mučiti sebe. Ja sam Sadhu da bi služio. Ja sebe ne mučim, iako sam bio mučen. Ja nisam odbacio svijet (ili ‘odrekao se svijeta’). Ja želim biti u svijetu a ipak ne od svijeta (ili ‘ne svjetovan’)…’

Spread the Truth