Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu

Print Friendly, PDF & Email

Sadhu

‘… Politika ga nije ni najmanje zanimala. Njegov jedini i najviši interes je bila religija…’

‘… U vrlo bliskom srodstvu sa njegovom ljubavi prema samoći, postavio bi njegovu veliku strast za natprirodnim svijetom u kojem jedinom je mogao pronaći mir. To objašnjava, kao ništa drugo, mnoga od njegovih djela. Ona (= strast) bi ga, na primjer, navela provesti cijelu noć u molitvi, na nekom usamljenom mjestu, ili na nekom pustom planinskom vrhuncu. Ugledali bi ga kada bi se vratio, i oko njega bi se širilo spokojstvo koje je svima nama bilo vidljivo. On bi jako malo govorio o onome što je doživio, ali samo njegovo lice bi nam reklo ono što on sam nije otkrio.

            Bilo je to posebice u takvim trenucima da je stekao naviku transu-nalik molitve. Sate bi provodio u ekstazi, ne uzimajući hranu, dok je svaka sposobnost imaginativnog uma bila potpuno budna/spremna. Ipak kada bi izašao iz transa nije izgledalo kako ga je iscrpio, već tome nasuprot kako je bio u stanju podariti mu novu duhovnu energiju i osvježenje. Izgledalo je kako ga je oslobađao od nervne napetosti, tamo gdje bi ga ova ranije teško tlačila (where before it had been bearing hard upon him).

            Njegova vlastita privrženost Kristu kao živom Spasitelju, sa kojim je bio u najintimnijem kontaktu/komunikaciji, je bila rastuće realizirana kako je stario. Tako bliska i osobna je bila ta realizacija da je njegov cijeli duh postao jedno sa Kristom i Krist je postao jedno sa njime…’

Spread the Truth