Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu i Sanyasi

Print Friendly, PDF & Email

Sadhu i Sanyasi

‘Možda se ni u jednoj drugoj zemlji na svijetu ne pridaje više važnosti pravilnom vršenju religijskih obreda nego u Indiji, i najveće moguće poštovanje se osjeća prema ljudima koji su prisvojili religijski život. Vjekovima su Indijci naučili postaviti čovjeka koji je odbacio svijet iznad onog koji vlada njime i osvaja ga…’

Spread the Truth