Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Providnost

Print Friendly, PDF & Email

Providnost

‘… Kada sam u različitim prilikama izbjegao nesreću, moji roditelji i ja smo mislili da je to bilo ili uslijed dobre sreće ili slučajnosti. Ali sada znam da je to Spasitelj Koji je obećao kako će biti sa nama do kraja vijeka Koji je sa mnom svaki dan moga života i štiti me od svih opasnosti…’

Spread the Truth