Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Predgovor

Print Friendly, PDF & Email

Predgovor

‘On je bio poput trgovca u poredbi iz Evanđelja, u potrazi za skupocjenim biserima, ‘koji je, kada je pronašao biser velike vrijednosti, otišao rasprodati sve što je imao i kupio ga… (Matej 13:45, 46)’

Spread the Truth