Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Potraga za Bogom

Print Friendly, PDF & Email

Potraga za Bogom

‘… Želio sam spasiti samog sebe,’ ganutljivo povikuje. ‘Kako li sam samo proučavao sve svete knjige! Kako li sam samo težio za mirom i počinkom duše! Činio sam dobra djela: Činio sam sve što je moglo voditi do mira! Ali ga nisam pronašao; jer ga nisam mogao postići u svoje ime (= ostvariti svojim vlastitim naporima)…’

Spread the Truth