Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Poredba (Tri tragača)

Print Friendly, PDF & Email

Tri tragača

‘… Nakon toga, mudri čovjek se okrenuo prema trećem hodočasniku koji je zračio sa radošću i ispunjenjem/zadovoljstvom. ‘Prijatelju,’ zapitao je, ‘koja je tajna tvoje radosti i mira?’ Hodočasnik je odgovorio: ‘Moje srce je ispunjeno sa radošću, i ja sam ispunjen sa zahvalnošću prema Bogu Koji je za mene otvorio put da upoznam Njegovo prisustvo i pronađem sjedinjenje sa Njime. Neka On otvori moje srce sve više i više tako da Ga mogu ljubiti i služiti Mu sa svim svojim srcem i dušom i snagom i tako da Ga mogu obožavati jedino iz ljubavi.’

Spread the Truth