Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Poredba (Ljubavnici)

Print Friendly, PDF & Email

Ljubavnici

Bog je ljubav. U ljubavi je Bog stvorio ljudska bića na Svoju vlastitu sliku, da bi ljubili njihovog stvoritelja sa srcem i dušom, da bi se radovali u njegovoj beskrajnoj ljubavi i voljeli jedni druge. Ali zbog grijeha, mi ljubimo stvorene stvari. Mi smo zaboravili Božju izvornu ljubav, jedinu istinsku i pravu ljubav. No ponekad se dogodi da nas naša izobličena ljudska ljubav vodi nazad do Božanske ljubavi… ‘

Spread the Truth