Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Poredba (Hodočasnik)

Print Friendly, PDF & Email

Hodočasnik

‘… U ljudskom srcu postoji duboka prirodna žudnja koja se ne može zadovoljiti nigdje osim u Bogu. Naše postojanje u ovom svijetu je proba, priprema za najdublje stanje duhovnog općenja (komunikacije). Ali većina od nas, potiskivajući naše najdublje čežnje i prezirući Boga, tražimo zadovoljenje od ovog svijeta. Takav put može jedino voditi u očajanje…’

Spread the Truth