Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Opasnost Ekstaze

Print Friendly, PDF & Email

Opasnost Ekstaze

‘… Pošto ti Ekstaza toliko puno znači,’ zapitali smo, ‘da li ti preporučaš običnom/normalnom Kršćaninu da ju pokuša postignuti?’ ‘Ne. Molitva je za svakog čovjeka a isto tako i Meditacija. Ako je to Božja Volja da on ide dalje, Bog će ga voditi tim putem. Ako ne, neka bude zadovoljan ostati na stupnju jednostavne molitve’…’

Spread the Truth