Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Obraćenik i Sadhu 1904-1912

Print Friendly, PDF & Email

Obraćenik i Sadhu 1904-1912

‘… Bio sam vjeran svojoj vlastitoj religiji, ali nisam mogao naći nikakvo zadovoljenje ili mir iako sam vršio sve ceremonije i obrede te religije. Zato sam pomišljao sve ih ostaviti ili počiniti samoubojstvo…’

‘… Tako sam pao pred Njegove noge i dobio ovaj prekrasan Mir kojeg nisam mogao dobiti nigdje drugdje. To je radost koju sam želio dobiti. To je bilo sâmo nebo…’

Spread the Truth