Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Njegove kasnije godine

Print Friendly, PDF & Email

Njegove kasnije godine

‘…Neke od njegovih rečenica, jednom kada ih čujete, se priljubljuju uz maštu i više ju ne napuštaju. On Krista opisuje kako se obraća učeniku: ‘Kada Mi se čovjek okrene u iskrenom/stvarnom pokajanju, Ja čistim hram njegovog srca sa bičem ljubavi i pravim ga nebeskim prebivalištem za Kralja nad kraljevima.’

‘…U trenucima posebice jakog duhovnog pritiska (stress), dok je trpio lišavanje (deprivation) poradi Krista, radost koju bi osjećao bi običavala izbrisati sav bol. Objašnjavao bi kako to nije bila radost patnji, već da je sam bol bio preobražen u radost…’

Spread the Truth