Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Njegova živa poruka

Print Friendly, PDF & Email

Njegova živa poruka

‘…Sva sila njegovog propovijedanja,’ piše ona (Miss Simpson), ‘izgleda da počiva na jednoj snažnoj uvjerenosti u Kristovu ljubav, koja daje težinu njegovoj poruci (ili ‘koja je centralna ideja njegove poruke’). On je onaj koji (po)zna(je): onaj koji gleda Krista licem u lice.’

Spread the Truth