Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Mučenici zbog vjere

Print Friendly, PDF & Email

Mučenici zbog vjere

‘On je za nas položio život Svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.’1 Ivanova 3:16.

‘… Ovi su ljudi bili bez Krista, a trebali su Ga, i kako je Krist dao Svoj život, tako je Kartar bio spreman također žrtvovati svoj život…’

Spread the Truth