Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

‘Krist me poslao propovijedati Evanđelje’

Print Friendly, PDF & Email

‘Krist me poslao propovijedati Evanđelje’

‘Krist me poslao… propovijedati Evanđelje.’   1 Korinćanima 1:17.

‘Potpuno sam pronio Evanđelje Kristovo… i to tako da sam se trsio propovijedati Evanđelje ne gdje se već spominjao Krist… nego, kako je pisano: Vidjet će Ga oni kojima nije naviješten, shvatiti oni koji za Nj nisu čuli.’  Rimljanima 15:19-21.

‘… Sa tih usamljenih visina odzvanja jeka njegovih vlastitih riječi: ‘Kako ćemo samo posramljeni biti kada se nađemo u Božjem prisustvu i ispred svetaca i mučenika, ako ovdje ne živimo stvarnim Kršćanskim životom…’

Spread the Truth