Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Karma

Print Friendly, PDF & Email

Karma

‘… Podnašati omalovažavanja, okrutno ponašanje ili tjelesnu bol znači dijeliti Kristov Križ. Podnašati ih na uzvišen način (plemenito) i bez srdžbe znači ponovno stvarati (reproducirati) Njegov karakter i prema tome tiho proglašavati Njegovu poruku i Njegovu silu. Iz tog razloga, za Sadhua, patnja nije kazna; ona je ponekad lijek, i uvijek povoljna prilika…’

Spread the Truth