Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Karma (Ropstvo)

Print Friendly, PDF & Email

Karma

‘… Razmisli o svjetlu i tami. Tama je odsustvo svjetla. Isto je i sa grijehom: grijeh je nedostatak onog što je dobro i istinito. Zlo je užasno pošto ljudi sebe tjeraju u potpuno uništenje – nasukani na stijene zbog nedostatka usmjeravajućeg svjetla. Iz tog razloga, Učitelj koji je svjetlo je postao Utjelovljeni Bog. Svi koji vide ovo usmjeravajuće svjetlo i slijede put kojim vodi će sigurno pristići do blaženog neba gdje tama više ne postoji…’

Spread the Truth