Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Brak

Print Friendly, PDF & Email

Brak

‘… Jedne večeri, dok se vraćao kući sa jednog skupa, zapitali su ga: ‘Sadhuji, da li ćeš se ikada ženiti?’

‘Ja sam već oženjen,’ rekao je Sadhu.

‘Što! Već si oženjen?’

‘Da. Ja sam oženjen za Krista!’

Spread the Truth