Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Bilješke

Print Friendly, PDF & Email

Bilješke

‘Sadhu Sundar Singh je već bio naučio određene oblike Yoge od pobožnih Hindu Sannyasin-a. Iako je on te vježbe našao nezadovoljavajućima kada je postao Kršćaninom, on ih nije u potpunosti odbacio, već ih je radije iskao transformirati i iskoristiti u Kršćanskoj službi. On je provodio duge sate u tihom (o)ček(iv)anju da se Božanski Duh ulije (glagol je ovdje ‘pritjecati’ ili ‘utjecati’) u njegov vlastiti život i oživi njegovo unutarnje biće. Njegova cijela ideja (koncept) o molitvi je bila pod utjecajem ove misli o mirnoći (dubokoj tišini) kako bi primio Božansku poruku…’

‘Komunikacija (općenje) sa Bogom,’ piše on (A. S. Appasamy), ‘nije stvar čitanja ili znanja, već radije prakse. Ona nije toliko nauka koliko umjetnost…’

Spread the Truth