Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Avatara (Utjelovljenje)

Print Friendly, PDF & Email

Avatara

‘…Bog vrlo dobro poznaje unutrašnje stanje svakog ljudskog bića i otkriva Sebe svakom srcu u skladu sa njegovim potrebama. Nema boljeg načina za čovjeka da uđe u istinski duhovni život nego putem neposrednog susreta sa Bogom. Bog je postao čovjek i boravio među nama tako da Ga se ne bi morali bojati kao nečeg strašnog i stranog, nego umjesto toga (u)vidjeti kako je Bog ljubav…’

Spread the Truth