Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Autoritet Crkve

Print Friendly, PDF & Email

Autoritet Crkve

‘… Sukladno tome smo zapitali Sadhua, ‘Ako je ikad bilo što što ti je bilo rečeno u Ekstazi izgledalo kako se sukobljava sa tradicionalnim učenjem Crkve, kojem autoritetu ti daješ prednost?’ ‘U Crkvi nema dovoljno ljudi sa dubokim duhovnim iskustvom da bi dali konačnu punomoć onome što njezini učitelji govore. Stoga ja idem direktno k Bogu…’

 ‘… Rimokatolici su otišli predaleko u jednom pravcu, neki Protestanti u drugom. Ali nije dovoljno biti pripadnik/dio Crkve, čovjek također mora biti pripadnik/dio Krista…’

Spread the Truth