Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Poredba (Učenjak)

Print Friendly, PDF & Email

Učenjak

‘… Tvoja se nauka bavi jedino materijalnom stvarnošću, U ovom carstvu, međutim, ti jedino možeš primjeniti mudrost koja niče iz ljubavi i poštovanja. Žalosno je da ti ne uzimaš k srcu riječi Učitelja: ‘Ukoliko se u potpunosti ne promijenite i postanete poput malog djeteta, vi nećete ući u nebesko carstvo (Matej 18:3).’…’

Spread the Truth