Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Poredba (Pet svetih ljudi)

Print Friendly, PDF & Email

Pet svetih ljudi

‘… Susreo sam drugog sadhua koji je vršio pokoru. Njegova stopala su bila zavezana konopcem i on je visio glavom nadolje sa grane drveta. Kada je završio svoju vježbu i odmarao se pod drvetom, zapitao sam ga: ‘Zašto to činiš? Koja je svrha takvog mučenja?’ On je odgovorio:

‘Ljudi su uvelike zaprepašteni vidjeti me kako visim glavom nadolje sa stabla, ali zapamti, Stvoritelj je postavio svako dijete glavom nadolje u majčinoj utrobi. To je moja metoda služenja Bogu i pokore. U očima svijeta to je budalaština, ali u ovoj vježbi ja sebe i druge podsjećam da smo svi mi zavezani grijehom i vodimo živote koji su, u Božjim očima, izvrnuti. Ja se nastojim postaviti naglavce opet i iznova sve dok na kraju neću stajati uspravno pred Bogom.’

Istina je da je svijet izokrenut naglavačke i da su njegovi putevi izopačeni. Ali da li se mi ikad možemo nadati ispraviti sebe našom vlastitom snagom? Zar se ne moramo umjesto toga okrenuti k Bogu, Koji jedini može ispraviti što je krivo i osloboditi nas od zlih misli i žudnji?…’

Spread the Truth