Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Dharma (Revnost)

Print Friendly, PDF & Email

Dharma

‘… Iako je moja obitelj bila Sikh, imali smo veliko poštovanje prema Hinduističkim svetim spisima. Moja majka je bila živi primjer ljubavi prema Bogu i privrženog sljedbenika Hinduističkih učenja. Svakog dana bi se budila prije zore, pripremila sebe sa hladnom vodom obredne kupke, i čitala ili iz Bahagavad Gite ili iz jednog od drugih svetih spisa. Njezin čist život i potpuna posvećenost su utjecali na mene snažnije nego su to učinili ostali članovi obitelji. Od moje najranije mladnosti je ona utisnula u mene jedno pravilo iznad svih ostalih: kada se probudim iz sna, moja prva obaveza je bila moliti se Bogu za duhovnu hranu i blagoslove. Jedino onda sam mogao prekinuti noćni post. Ponekad sam prigovarao tom pravilu i inzistirao na tome da najprije doručkujem ali moja majka nikad ne bi popustila. Obično ulagivanjem, ali kada je to bilo nužno onda silom, ona je ovo pravilo utisnula duboko u moju dušu: Traži najprije Boga i tek onda se okreni prema drugim stvarima…’

Spread the Truth