Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

2 Poglavlje (Ne-Kršćani sa Kristom)

Print Friendly, PDF & Email

Traženje i pronalaženje

Svima je poznato da onaj koji traži i pronalazi, i koji pronalazi traži još više. Kao što je Paskal rekao: ‘Ti Me ne bi tražio da Me već nisi pronašao.’ Da čovjek nije imao doživljaj Božjeg Prisustva, on ne bi bio posebice zainteresiran time (particular = može i ‘osobito marljiv po pitanju’) da li Ga pokušava pronaći ili ne. Bog doista svima daje osjećaj Njegovog prisustva, ali ovisi o njima samima da li Ga dalje traže ili ne. Bog je svima nama dohvatljiv, no da bi Ga dohvatili nužno je da naša srca budu usklađena (tj. na istoj valnoj dužini) sa Njime. Nama je da bi čuli radio poruku, koja je u obliku pjesme, muzike, ili govora prisutna u atmosferi, nužno imati radio prijemnik koji je savršeno naštiman na valnu dužinu (attuned) sa porukom. Jer da on nije bio tako naštiman, postojanje ili ne-postojanje poruke bi za nas bila jedna te ista stvar.

Spread the Truth