Madame Jeanne de la Mothe Guyon

‘Nije to bila zemlja, već Bog, Koji me pozvao. Čula sam Glas kojeg nisam mogla ne (po)slušati.
Željela sam ugoditi jedino Bogu; i tražila sam Ga, ne zbog onog što bi mi On mogao dati,
već jedino zbog Njega Samog. Ja bi radije umrla nego učinila išta protiv Njegove volje.
Ovo je osjećaj moga srca, osjećaj kojeg mi nijedno progonstvo,
nijedna optužba, nisu mogli promijeniti.’

Madame Jeanne de la Mothe Guyon

‘Nije to bila zemlja, već Bog, Koji me pozvao. Čula sam Glas kojeg nisam mogla ne (po)slušati.
Željela sam ugoditi jedino Bogu; i tražila sam Ga, ne zbog onog što bi mi On mogao dati,
već jedino zbog Njega Samog. Ja bi radije umrla nego učinila išta protiv Njegove volje.
Ovo je osjećaj moga srca, osjećaj kojeg mi nijedno progonstvo,
nijedna optužba, nisu mogli promijeniti.’

46 (Prihvati Božju volju)

Print Friendly, PDF & Email

46

Prihvati Božju volju

Za vrijeme moje nedavne i prilično teške bolesti sam razmišljala o tome kako je Krist bio voljan trpjeti ono što je Bog odredio za Njega. U sebi sam rekla: ‘Ja sam spremna, Oče, trpjeti sve što želiš.’ Kako sam se predala, iskusila sam dublje sjedinjenje sa Kristom. Iznutra, čula sam Mladoženju kako govori: ‘Zaručit ću te za Sebe zauvijek.’

Kada je Pavle rekao, ‘Ja nosim na svome tijelu biljege Gospodina Isusa’ (Galaćanima 6:17), on nije mislio na nikakve izvanjske oznake na svome tijelu, već na unutarnje trpljenje patnji Isusa Krista. U Davidovom životu ima bogatih primjera mnogih Isusovih duhovnih iskustava. Job je bio primjer onog koji je bio reduciran na ništa, ali je kasnije bio privilegiran od strane Boga i upoznao Ga je duboko. Oni koji prođu kroz peć iskušavanja i pate sa Kristom su pripremljeni za nošenje bijelog svečanog ruha. Ovo svečano ruho je svadbena odjeća zaručnice, žene Janjetove. Ti ljudi će postati prebivalište Najuzvišenijeg.

Uzmi u obzir primjer prekrasnih podzemnih palača o kojima čitamo u pričama, do kojih se dolazi jedino nakon prelaska preko dubokih špilja. Zar nisu te palače poput unutarnjih palača tvoga duha? Te palače su skrivene i nitko ih ne može pronaći osim ako mu netko ne kaže gdje da traži. Ta krasna kuća je Gospodinov dom: ‘Kraljeva kći je sva prekrasna iznutra (Psalam 45:13).’

Spread the Truth