Madame Jeanne de la Mothe Guyon

‘Nije to bila zemlja, već Bog, Koji me pozvao. Čula sam Glas kojeg nisam mogla ne (po)slušati.
Željela sam ugoditi jedino Bogu; i tražila sam Ga, ne zbog onog što bi mi On mogao dati,
već jedino zbog Njega Samog. Ja bi radije umrla nego učinila išta protiv Njegove volje.
Ovo je osjećaj moga srca, osjećaj kojeg mi nijedno progonstvo,
nijedna optužba, nisu mogli promijeniti.’

Madame Jeanne de la Mothe Guyon

‘Nije to bila zemlja, već Bog, Koji me pozvao. Čula sam Glas kojeg nisam mogla ne (po)slušati.
Željela sam ugoditi jedino Bogu; i tražila sam Ga, ne zbog onog što bi mi On mogao dati,
već jedino zbog Njega Samog. Ja bi radije umrla nego učinila išta protiv Njegove volje.
Ovo je osjećaj moga srca, osjećaj kojeg mi nijedno progonstvo,
nijedna optužba, nisu mogli promijeniti.’

27 (Duhovno siromaštvo)

Print Friendly, PDF & Email

27

Duhovno siromaštvo


Ne uspoređuj sebe sa drugima, jer oni možebiti nisu vođeni poput tebe. Bog odabire podariti nekim ljudima sjajne darove, ali On je odabrao tebe, ogoljenu od svega, u dubinama duhovnog siromaštva. Kada vidiš svoje potpuno duhovno siromaštvo i nesposobnost učiniti išta svojom vlastitom snagom, to čini da se odrekneš svoje vlastite (self) prirode. Bez ovog odricanja od vlastitog ja ti ne možeš biti učenikom Gospoda.

Bez obzira kakav uvid ili otkrovenje imaš, to je ništa u usporedbi sa percepcijom (seeing) tvoje potpune  potrebe za Bogom. Nema većeg otkrovenja nego shvatiti kako ti sama od sebe ne možeš napraviti ništa. Kada vjernik dosegne ovo mjesto, Bog oduzima sve od njega tako da on može imati svojeg Voljenog  jedino(g). To je također mjesto na kojem si zaštićena od invazije/prepada neprijatelja, jer neprijatelj može doseći jedino ono što je preostalo od vlastitog ja (self) a ne ono što je bilo skriveno u Bogu.

Bog te odabrao za Sebe jedino. Ti si poput najunutarnijeg svetišta, svetog najsvetijeg, koje je sadržavalo kovčeg saveza. Kovčeg saveza je simbolični prikaz volje Božje. Svetište je sveto mjesto unutar tebe koje oblaci Božje slave potpuno okružuju.

Kakva li je predivna stvar siromaštvo duha, jer ona te priprema za najbolje darove koje Bog može dati. Ne mjeri sebe po onome koliko si od ceste već prošla; radije, mjeri sebe sa svojim očima usmjerenim ka tome koliko još puno ima ispred tebe. Pred tobom je još dugačka cesta koju moraš preći. Ova je cesta Bog, Put. Što više uđeš u Božju najvišu nakanu za tebe, to te ja više ljubim.

Spread the Truth