Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1 (Dopusti Kristu da vlada u tebi)

Print Friendly, PDF & Email

1

Dopusti Kristu da vlada u tebi (Matej 6:6, 10)

Raduje me vidjeti kako Isus Krist iznutra vlada u srcu jednog od Božje djece. Hvala ti na tvojem dobrom pismu.

Jedna izvanjska religija, sa svojim pravilima i formama, je zauzela mjesto unutarnjeg iskustva sa Kristom. Nekadašnji sveci – Abraham, Izak, Jakov, Enoh i Job – su (po)zna(va)li i doživjeli Boga iznutra na osoban i vitalan način. Jer da bi Krist uistinu (za)vladao u tebi sve Mu mora biti bezrezervno potčinjeno. Postoje mnogi koji se odupiru takvom potpunom predavanju ovoj vladavini.

Mnogi se mole, ‘Neka bude Tvoja volja na Zemlji kako i na nebu’ (Matej 6:10), ali nemaju namjeru odustati od svojih vlastitih puteva, niti dozvoliti križu da se pozabavi njihovim najskrivenijim žudnjama. Bog želi uzeti svakog od nas, iako se mi tome prirodno suprotstavljamo, u vremenu praznine iskušavanja križa (ili ‘u vremenu kad napušteni iskušavamo križ’ ili još ‘u vremenu dok hodajući pustinjom nosimo križ’). On nam ga ne želi otežati bez razloga, već jedino da bi mogli sa Njime ući u spokojan odmor obećane zemlje.

Mnogi odbijaju Njegov poziv, birajući što im se čini lakšim putem ‘vraćajući se nazad u Egipat’. Oni se zaista jedino vraćaju nazad robovanju svojim vlatitim žudnjama. Vidi, mnogi ljudi bi radije trpjeli/podnosili bilo što nego dozvolili sebi da budu svrgnuti sa prijestolja njihovog vlastitog srca.

Opće je mišljenje da će Isus Krist doći jednog dana i vladati na cijeloj Zemlji. Ali mi trebamo pitati, ‘Koji ubrzavaju Njegov povratak predajući Njegovoj vlasti sve u njima, ovdje i sada?’

Gospodin ti nije dao nikakve striktne rituale koje moraš slijediti. On te naučava da ‘uđeš u svoju sobu’ (Matej 6:6), tj. da utišaš/umiriš sebe, otvoriš svoje srce, i bez puno riječi, dodirneš tvog Gospodina Koji je u tebi.

Šabat (= Dan potpunog Odmora; Dan Gospodnji) nije samo dan izvanjskog odmora, već neprestan odmor/počinak kojeg si privilegiran uživati kada si sjedinjen sa Bogom. O koliko ja samo želim da svi Kršćani upoznaju ovaj počinak u dubokom sjedinjenju sa Bogom: da žive u Bogu i da Bog živi u njima!

Madame Jeanne de la Mothe Guyon ‘Intimnost sa Kristom (što je knjiga njezinih pisama) – 1’

Spread the Truth