Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2932 (Znak za djelovanje za Boga i Njegovo kraljevstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2932, 21 Listopad 1943

ZNAK ZA DJELOVANJE ZA BOGA I NJEGOVO KRALJEVSTVO…

Ne pustite ni jedan sat da prođe neiskorišten, i imajte na umu da se sve više približava Dan, koji treba staviti Kraj bješnjenju naroda. Vi zato morate biti neprestano (nepokolebljivo) aktivni za Božje kraljevstvo, vi morate ispuniti vaš zadatak, vi morate stalno raditi na vama samima, kako bi potom mogli započeti duševni rad na bližnjima. Jer, vaš veliki posao još stoji pred vama… da vi vaše bližnje podučite i približite im Božju Riječ… Vašem će djelovanju prethoditi teška patnja, i vi ćete sami trebati dokazati vašu vjeru, jer vi ćete preživjeti jedan dan, i jednu noć koja će zasjeniti sve što se do sada dogodilo. Što stoji pred vama, to svijet još nije doživio u ovom opsegu… No, vama će nadoći snaga da se duhovno aktivirate, jer mora biti iskorišteno vrijeme, kada su ljudi u stanju prihvatiti, kada su prijemčivi  za Božansku Riječ, i kada im ova treba biti propovijedana posvuda i u svako vrijeme. Zato vi puni pouzdanja možete gledati ususret ovom vremenu, vi nećete biti nezaštićeni i nemoćni, budući vas Onaj Koji vas je izabrao da djelujete za Njega, također oprema (opskrbljuje) Svojom snagom i Svojom milošću, kada je došao čas u kojem se vi trebate dokazati. Jer Bog će se uskoro pokazati u svoj Svojoj moći… Tada će za kratko vrijeme nastupiti duhovna glad, i ljudi će biti otvoreni za Božju Riječ, oni će žudjeti razjašnjenje, i započeti živo promišljanje, budući ljudi traže objašnjenje za događaj koji se odvio bez ljudske volje. A, onda ćete vi morati govoriti bez straha i bez ustezanja, vi ćete im morati držati pred očima njihov pogrešan način življenja, i ukazati im na nedostatak Ljubavne aktivnosti. Vi im onda morate prizvati u pamćenje zapovijedi Ljubavi, i morate ih podučiti, da jedino Ljubav u nesebičnosti može odvratiti od Zemlje veliku patnju, da je jedino Ljubavno aktivan čovjek u stanju nju podnijeti. Vi ćete ih morati pridobiti za Božje kraljevstvo, i naglasiti prolaznost svega zemaljskoga. A, ako vi dakle želite služiti Bogu na ovaj način, da vi Njemu privodite duše, i povećavate Njegovo kraljevstvo na Zemlji, vama neće uzmanjkati snage, čak i ako sa zemaljske strane budete sprječavani u vašem djelovanju. Ono što vas Bog poziva da učinite, to vi uvijek, na prvom mjestu, morate ispuniti, onda vas On nagrađuje uvijek u skladu s vašim djelovanjem. Jer, u nadolazećem vremenu On treba gorljive sluge na Zemlji, i svaki radnik u Njegovom vinogradu će uskoro osjetiti blagoslov Njegovog posla, i biti sve gorljiviji… Stoga se ne bojte da nećete moći ispuniti vaš zadatak, jer je otpor izvana prevelik… Za Božju snagu ne postoje prepreke, i Božja će snaga uvijek pobijediti. Stoga vi tražite Njegovu snagu, i iskoristite ju, budući ste voljni služiti Bogu. Jer volja povezana sa snagom postaje djelo, a čim ste vi aktivni za Božje kraljevstvo, vi već radite u suradnji s Božjom snagom. Vrijeme više nije daleko, i zato svaki sat treba biti iskorišten, tako da vi možete sasvim spremno iščekivati Dan, koji znači preokret u vašem životu, koji je za vas znak da sada započinje vaš zemaljski zadatak. I onda nemojte dugo oklijevati, nego djelujte, dok je još dan… Dajte obavijest (poruku) o Mojemu djelovanju, o Mojoj volji da uvedem ljude u Istinu, dajte obavijest o Mojoj Ljubavi koja se odnosi na svako od Mojih stvorenja, i navijestite im skori (bliski) Kraj, koji čini zaključak (obračun) jednog perioda Otkupljenja… i (podučite) upozorite ih, tako da se oni ozbiljno pripreme za ovaj bliski Kraj.

AMEN

Spread the Truth