Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2925 (Nadvladavanje mana i nedostataka… Borba i pobjeda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2925, 14 Listopad 1943

NADVLADAVANJE MANA I NEDOSTATAKA… BORBA I POBJEDA…

Ne može se zabilježiti nikakav duhovni napredak, ako čovjek ne radi svjesno na sebi, odnosno, svim snagama teži tome da postane savršen. On je zaista slab, i vlastitom snagom mu nije moguće osloboditi se svojih nedostataka i mana. Ipak, on najprije mora spoznati samoga sebe, i onda u spoznaji svojih mana i svojih slabosti, zatražiti potrebnu snagu od Boga, da ih nadvlada. On ne smije bez snage volje (pasivno) pustiti da bude nagonjen, on ne smije ostati neaktivan, tamo gdje on treba prikupiti snagu otpora, koja ga čini pobjednikom nad njegovim slabostima i nedostacima. To je borba bez koje ni jedan čovjek ne dostiže visine, to je duhovni napredak, da čovjek sam sebe pobijedi, da on s uspjehom radi na sebi, da se on promijeni i odloži mane koje mu daju pečat nesavršenog bića. Jer, u svrhu toga on u slobodnoj volji ide svojim posljednjim zemaljskim životom, da se on izbori protiv svih loših nagona, koje je on donio sa sobom u svoje posljednje utjelovljenje, da on stremi naviše, do Bogu-naličnosti. I, za to je njemu dan razum, dar spoznaje, da on sam sebi može položiti račun, koliko njegovo biće (narav), njegovo postupanje i razmišljanje, odgovara Božjoj volji. On treba strogo i bez uljepšavanja na sebi prakticirati kritiku, on treba činiti sve što njegovu dušu vodi spasenju, a tome pripada i unutarnje kontempliranje nad svojom vrijednošću i bezvrijednošću; on mora, k Bogu okrenuta pogleda, nastojati sebe samoga oblikovati da postane Božja slika i prilika, i on mora znati da su mane i nedostaci čovjeka prepreke da on dođe u Božju blizinu. Posljedično on mora, ako teži Bogu, najprije ukloniti te mane… i on u spoznaji svoje slabosti mora iskreno pozvati Boga za pomoć, on mora tražiti snagu za svoj čin preobrazbe (transformacije), i mora htjeti da postane Bogu nalik, da odloži sve ne-božansko, i osvoji pobjedu nad svim slabostima i manama. Bog poštuje ovu njegovu ozbiljnu volju, i On također dopušta da mu priđe potrebna snaga, i daje mu razjašnjenje, kako on tu snagu treba upotrijebiti, da bi postigao uspjeh, da napreduje u razvoju, da sazrije u svojoj duši, i izađe kao pobjednik nad samim sobom.

AMEN

Spread the Truth