Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2923 (Borba ili služenje… Oholost… Poniznost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2923, 13 Listopad 1943

BORBA ILI SLUŽENJE… OHOLOST… PONIZNOST…


Da bi došao do zrelosti, čovjek mora prevladati svaki otpor, jer je njegov uspon moguć jedino tako da se on bori ili da služi. Otpadništvo od Boga se dogodilo u samodovoljnosti (uobraženosti), u pogrešnoj pretpostavci da je toliko moćan, da bi se mogao odreći Božje prirode (suštine, bića), da bi i bez Njega bio u punom posjedu snage. I na taj način je htio duhovno vladati mimo Boga, kroz umnožavanje vlastite snage sebe postaviti iznad Boga. I sada mora ići putem unatrag… on mora, da bi mogao sa Bogom vladati, najprije spoznati svoju nemoć (slabost), i sad se mora boriti i moliti za snagu koja mu nedostaje, on mora u najdubljoj poniznosti služiti Bogu i bićima, s kojima je u doticaju… On se mora boriti ili služiti, tako savladati (podjarmiti) sebe samoga, on mora izaći van iz svoje oholosti kako bi postao ponizan i sad se zalagati za snagu koju je nekad posjedovao i koje se pokazao nedostojan. Tako on mora pružiti dokaz o dostojnosti i to posvjedočiti kroz borbu i služenje. Onda se on duhovno razvio uvis… Ali sada je u ljudima presnažno razvijeno vlastoljublje, pa se on mora suprotstaviti, on mora tako voditi bitku protiv samoga sebe. A upravo to je znatno teže. On treba prakticirati poniznost i prema bližnjemu, on treba povući oholost koju je imao naspram Boga, budući se on u poslužujućoj Ljubavi okreće prema bližnjima. Oni su također Božja stvorenja, i oni trebaju pred Bogom biti tretirani kao ljudi, ne kao njemu podređeni, nego trebaju biti uzeti u obzir kao ravnopravni. A kako čovjek ima narav vladara, on sebe mora snažno svladati, želi li ispuniti taj zahtjev (uvjet). On mora služiti gdje je želio vladati; on se mora boriti gdje misli da može kontrolirati (određivati, odlučivati). Dakle, jedino on sam se može razviti uvis, jer će mu njegova narav pružiti mnogo otpora, kroz koje on može sazrjeti. I nema prečeg što on treba nadvladati (pobijediti), do odreći se svoje nekadašnje oholosti, do malen i ponizan stati pred Boga da bi se s Njim sjedinio.

AMEN

Spread the Truth