Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2918 (Promjena životnih uvjeta… Vrijeme Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2918, 10 Listopad 1943

PROMJENA ŽIVOTNIH UVJETA… VRIJEME KRAJA…


Život će sa sobom donijeti velike promjene, tako da vi ljudi ostanete sačuvani, jer u postojećem stanju, vi ćete teško promijeniti svoj način života, teško ćete uspostaviti vezu s Bogom i pripremiti se za skori Kraj. Vi vidite patnju na Zemlji samo kao prolazno stanje, te stoga ne poduzimate nikakav ozbiljan pokušaj potpune promjene, uvijek u nadi da ćete u doglednoj budućnosti moći voditi kontemplativni (posmatrački) život u miru i spokoju. I ne mislite na veliku opasnost koju bi takvo mirno vođenje života značilo za vašu dušu. Jer, vi bi malo brinuli o vašem duhovnom razvoju i skori Kraj bi vas zatekao potpuno nespremne (nepripremljene), jer bi svijet sa njegovim užicima još uvijek u potpunosti vladao nad vama, vi tako još ne bi prevladali materiju, onda kada budete trebali položiti vaš posljednji ispit volje. I zbog toga vi trebate biti upozoreni na skori Kraj. Vaše razmišljanje mora biti povedeno drugim putem, vi morate biti istrgnuti iz mira svakodnevnice i biti stavljeni pred nove zadatke koje zahtijevaju vaš ozbiljni angažman. Na nevolji bližnjih trebate sazrjeti, odnosno, ona vas mora potaknuti na djelovanje u Ljubavi, ona mora omogućiti u vama pokrenuti volju da im pomognete, tako da kroz ovu volju vi dođete do spoznaje, da je ova pomoćna-volja (volja za pomaganjem) zapravo vaš zadatak na Zemlji, i da vi sada nastojite ispuniti taj zadatak. Jedino će promjena  uvjeta vašeg života ostvariti ovu promjenu vašeg razmišljanja, jer sve dok ne dođe do nje, čovjek je zahvaćen određenom lijenošću (inercijom) i neće učiniti ništa za spas svoje duše. On bi ostavio sebe samoga, a također i svoje bližnje bez duhovne hrane, jer ne bi ništa znao o njenom blagoslovu, i tako bi ostao bez snage i milosti… I stoga će osvanuti vrijeme, koje se potpuno razlikuje od prethodnih uvjeta života, koje će pogoditi i dotaknuti svakog čovjeka, jer ništa neće ostati kao prije, nego će sve pretrpjeti promjenu koja je toliko silna da će također morati utjecati na ljude, ponekad na korist, ili pak na štetu, ako se on pokorno (ponizno) ne opredijeli za  promjenu. Jer, Bog zaista zna što služi čovječanstvu… On zna o njegovoj nevolji i poznaje sredstva da ukloni ovu nevolju, a On će ih također i primijeniti gdje je to moguće, kako bi se izbjegla opasnost potpunog zakazivanja (neučinkovitosti) u Posljednjim vremenima.

AMEN

Spread the Truth