Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2916 (Ispunjavanje Božanskih Zapovijedi… Svjetovne kušnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2916, 9 Listopada 1943

ISPUNJAVANJE BOŽANSKIH ZAPOVIJEDI …. SVJETOVNE KUŠNJE ….

Daleko je lakše podrediti se svijetu (uklopiti se u svijet), nego ispunjavati Božanske zapovijedi, jer ono što svijet od čovjeka traži je i želja samog čovjeka, tj. to pogoduje tijelu čovjeka pa on tome i teži. Božanske zapovijedi zahtijevaju odustajanje od onoga što tijelo žudi, a u korist bližnjega koji je u nevolji. Dakle želje tijela moraju biti stavljene u drugi plan, ono mora odustajati duše radi, tada čovjek na Zemlji živi svoj život u skladu sa Božanskom voljom i to mu donosi duhovni uspjeh.

Ispunjavanje Božanskih zapovijedi je dakle prevazilaženje samoga sebe, prevazilaženje svih tjelesnih žudnji i neprestano žrtvovanje onoga što je samome čovjeku milo i bitno …. To nije lako, tj. to zahtjeva neprestanu dostavu snage, pošto se čovjek za ispitivanje svoje slobodne volje mora oduprijeti kušnjama, jer žudnja tijela uvijek nanovo prijeti poremetiti ga i on neprestano treba snagu kako bi mu se (tijelu) odupro. No bez unutarnje borbe ne može se doći do duhovnog napretka, i bez iskušavanja se ne može niti ostati postojan. 

Tako da će se svijet uvijek htjeti nametati, Božanske zapovijedi uvijek će zahtijevati požrtvovnost, dok se pak svijet trudi uživanje svjetovnih radosti ljudima učiniti sadržajem života, i potrebna je snažna volja, duboka vjera i svjesno stremljenje k Bogu za to da bi se odustalo od svijeta i da bi se u ispunjavanju Božanskih zapovjedi pronašlo bezrezervno zadovoljstvo. Snaga iz Boga čovjeka mora osposobljavati za potonje, ona ga mora prožimati i mora omogućavati da čovjek osjeti Ljubav Božju, onda će i njegovo djelovanje u Ljubavi rasti, i čovjeka će činiti sretnim, on se više neće osjećati žrtvom, nego će ga nesebična Ljubav prema bližnjemu činiti sretnim, i njemu svjetovne stvari više neće nedostajati, nego će od njih voljno odustajati radi onoga što je za to zamijenio …. Ljubav Božju, Koja mu tada u obliku snage dotječe i koja sve zemaljske radosti po vrijednosti višestruko nadmašuje.

Tad niti tijelo više neće žudjeti za svijetom, nego će ono sudjelovati u duševnom radu i naći će svoje zadovoljenje u tome, jer duša koja ljubi nadvladala je tijelo, ona je dominirana od duha u sebi, a i tijelo se podlaže njegovim zahtjevima, ono se produhovljava isto kao i duša, ako Ljubav Božja u njemu može biti aktivna putem nesebične Ljubavi prema bližnjemu ….

AMEN

Spread the Truth