Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2914 (Samoljublje u onostranom produžava stanje patnje… Voljnost za pomaganjem…

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2914, 8 Listopada 1943

SAMOLJUBLJE U ONOSTRANOM PRODUŽAVA STANJE PATNJE… VOLJNOST ZA POMAGANJEM…

U duhovnom području Ljubavna aktivnost ima isti učinak kao i na Zemlji …. povećan dotok snage, znači i duhovni napredak, jer svaka Ljubavna aktivnost poravnava put k Bogu, a Božja blizina krajnji je cilj svakog bića. Stoga se i u duhovnom području propovijeda Ljubav, znači svjetlosna bića nespašenim dušama skreću pažnju na to da im Ljubav donosi oslobođenje, a približavaju im i sve mogućnosti da se u Ljubavi mogu razvijati. Drugačije osim putem Ljubavi niti jedna duša ne može se razvijati ka gore, no to je u duhovnom području uvelike teže nego na Zemlji, sve dok je duša još neupućena (bez znanja), dok dakle još nije u spoznaji. Jer tada je dotiče samo njezina vlastita sudbina, ona ne vidi potrebu i nevolju drugih duša pošto je ona još u samoljublju, koje je zaslužno za njezino stanje neznanja.

A samoljublje je sprječava u nesebičnoj Ljubavnoj aktivnosti, jer duša tada sama sebe promatra kao centralnu točku, osjeća se nesretno, i to neopravdano, jer njeno samoljublje zakriljuje njene vlastite greške, pri čemu ona sve greške drugih duša prepoznaje i osjeća se uzdignuto nad njima. Tako da ona ne može osjetiti Ljubav za njenu okolinu koja pati. Ona je tvrda i bezosjećajna i ne osvrće se na druge duše, a tako će i gorko doživljavati svoju nevolju, koja se jedino smanjuje ako se u njoj rasplamsa Ljubav i potakne ju na Ljubavnu aktivnost. A često protekne beskrajno dugo vrijeme prije nego se duša ne smekša i iz vlastite pobude postane voljna za pomoći.

Pa i pored toga ne može drugačije osim putem poduke, od strane svjetlosnih bića, biti potaknuta na Ljubavnu aktivnost, jer se ona u potpuno slobodnoj volji mora odlučiti na spremnost za pomoći, ona svoje samoljublje mora smanjiti, zanemariti svoju vlastitu nevolju i pokušati smanjiti i ublaživati nevolje drugih duša koje pate, tad će njezino stanje, do tad bez snage, doživjeti promjenu, duša će osjetiti dotok snage i posta(ja)ti će sve sposobnija za pomaganje i djelovanje u Ljubavi. Time njezino stanje postaje sve slobodnije, i ona tada spoznaje da oko nje postaje sve svjetlije, uspijeva vidjeti stvari koje ju usrećuju, njezino znanje postaje veće i njena volja da dospije do Boga sve jača …. A tako i njezina Ljubavna aktivnost postaje živa, jer ona spoznaje moć i snagu Ljubavi, prepoznaje svoj cilj i hita k njemu …. trudi se postići Božju blizinu i spasiti se putem Ljubavi ….

AMEN

Spread the Truth