Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2904 (Protivnikova maska… “Poznat ćete ih po njihovim plodovima…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2904, 30 Rujan 1943

PROTIVNIKOVA MASKA… ‘POZNAT ĆETE IH PO NJIHOVIM PLODOVIMA…’

(Matej 7:15-20)

Jedino Božanski utjecaji mogu motivirati ljudsko biće da djeluje dobrostivo (Galaćanima 5:22), sile odozdo neće nikada učiti osobu da ljubi ili ga pokušati nagnati da odluči živjeti na Bogu-ugodan način. ‘Poznat ćete (ih) po njihovim plodovima…’ kojim silama ljudi sebe izručuju. I ovo bi trebalo biti dovoljno, vama koji ste sumnjičavi. Koji duh bi vas trebao učiti ljubiti ako ne Boga Osobno?… Ljubav je Božanska i prema tome neće nikada biti zastupana od strane bića koja su odvraćena od Boga… I jednom kada je Ljubav podučavana i prakticirana protivnikova moć će biti slomljena, otud on bi sebe lišio oružja ako, poradi maske, najprije pokuša ohrabriti akcije Ljubavi; on sam bi postavio u ljudske ruke najbolja sredstva da shvate da su on i njegova aktivnost odvraćeni od Boga… Ali on pokušava obmanuti ljude, oslabiti svaku njihovu moć prosudbe, i on doista obmotava ogrtač Ljubavi oko sebe, on sebe predstavlja kao dobrog i plemenitog i onda vrši utjecaj da ljudi djeluju u suprotnosti sa Ljubavi… On predstavlja sebe kao predstavnika dobra i jedino pokušava steći prednosti za sebe samoga i njegovu vlastitu vrstu, koja su, međutim, čisto svjetovno prepoznatljiva i uvijek su postignuta na uštrb drugih ljudi. On ne nagoni ljude ostvariti djela Ljubavi premda pristupa ljudima pod maskom Ljubavi… Niti on ganja duhovne ciljeve, i na taj način također prepoznajete djelovanje odgore ili odozdor… Čim je transformacija najunutarnijeg bića u Ljubav bila podučavana vi morate priznati Božansko porijeklo i znati da vam jedino glasnici sa neba prenose takovo učenje. Jer ljudsko biće sebe iskupljuje posredstvom Ljubavi, posredstvom Ljubavi on sebe oslobađa od kontrole Božjeg protivnika. On (Sotona), međutim, pokušava iznova zavezati ljude za njega i nagoni ih počiniti najokrutnije akcije, on ih huška da otvoreno vojuju rat protiv Boga, protiv svega što je dobro, on pokušava odvratiti ljudske misli od činjenja dobra i da jedino streme za materijalnim stvarima, i njegov utjecaj cilja uništiti sve što svjedoči za Boga i o Bogu. I time on najprije traži ohrabriti ljudsku sebičnu ljubav, on neće nikada propovijedati njima Ljubav spram bližnjega… jer jedino na ovaj način će on za sebe pridobiti duše. Međutim, Božanska Ljubav otkriva sebe kroz podučavanje ljudi nesebičnoj Ljubavi,tako što im ukazuje stazu koja vodi spram ponovnog zadobijanja izvornog stanja koje se sastojalo od najčišćeg oblika Ljubavi… I to je zašto sve što podučava Ljubav mora biti Božanskog porijekla, to mora neizbježno svjedočiti o Bogu, budući je Bog Osobno Ljubav i On pokušava voditi sve što je jednom otpalo od Njega nazad k Njemu, što je jedino moguće ako ljudsko biće samo postane Ljubav, zbog čega se svaki napor svjetlosnih bića odnosi jedino na jedan cilj, da poduče ljude učenju Ljubavi i da im pomognu doći do Boga.

AMEN

Spread the Truth