Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2902 (Milost djela otkupljenja… Osnažena volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2902, 29 Rujan 1943

MILOST DJELA OTKUPLJENJA… OSNAŽENA VOLJA…

Milošću Božanskog Djela Otkupljenja, čovjekova volja je odlučujuća za to da li će njemu pristići snaga da ju vrši. Tko Isusa Krista priznaje za Otkupitelja svijeta, tko Njegovu smrt na Križu vidi kao pretrpljenu za cijelo čovječanstvo, tko vjeruje u to da je čovjek Isus, Koji je kroz Svoje Ljubavno djelovanje raspolagao puninom moći i snage, u slobodnoj volji podnio Bogu žrtvu pomirenja (poravnanja, nadoknade) kako bi otkupio ljude od njihove krivnje grijeha… tko kroz ovu vjeru sebe samoga ubraja u krug onih za koje je Krist umro na Križu… on treba samo htjeti doći do Boga, postići cilj zbog kojega je on na Zemlji, onda će mu također zbog Isusa Krista pridoći snaga, i njegov put će biti ispravan pred Bogom. Vjera u Djelo Otkupljenja gradi branu protivniku, koju on ne može srušiti, i čovjek više nikada ne može zalutati i ići pogrešnim putem, on više nikada ne može potpasti silama tame, ako je ova vjera živa u njemu… „Tko u Mene vjeruje, ima vječni život…“ (Ivan 6:47). Isus Krist je Svojom smrću na Križu slomio moć protivnika, On je ljudima kupio osnaženu volju, tako da svi oni koji u Njega vjeruju i imaju volju činiti dobro pred Bogom, mogu u sebi osjetiti milost Djela Otkupljenja, pojačanu volju prema gore, koja im sada također donosi snagu za ispravan način života na Zemlji. Volja čovjeka se jedino treba slobodno odlučiti za ili protiv Boga; ali gdje je Krist odbačen kao Otkupitelj svijeta i Božji Sin, tamo će i volja biti nepostojana, budući protivnik još posjeduje svoju punu moć naspram njega, i ne dopušta da volja čovjeka dođe do izvršenja. Sam čovjek je međutim preslab da pruži otpor, jer je on još u sponama moći koja radi protiv Boga. Čovjek bi u svojoj slabosti potpuno potpao njegovoj moći, da ga Isus Krist nije učinio slobodnim kroz Svoje Djelo Otkupljenja, ali on također mora Njega priznati, i kroz to pribaviti pravo da je Krist umro i za njega… I tako on mora iskoristiti milosti Djela Otkupljenja, onda će on biti pobjednik nad onom moći koja ga želi udaljiti od Boga. A volja za Boga i vjera u Isusa Krista kao Otkupitelja svijeta je jedina odlučujuća, i čovjek se onda više nikada ne treba bojati da će promašiti pravi put. Njega za ruku vodi Bog Osobno, Koji je Sebe utjelovio u Isusu Kristu na Zemlji kako bi otkupio ljude koji su dobre volje.

AMEN

Spread the Truth