Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2895 (Kušnje, unutarnje borbe… Ispiti volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2895, 25 Rujan 1943

KUŠNJE, UNUTARNJE BORBE… ISPITI VOLJE…


Da bi se mogao usavršiti, čovjek mora proći kroz teške unutarnje borbe, budući on na njima treba oprobati (testirati) svoju snagu otpora. Duhovna zrelost se postiže jedino kroz dobro primijenjenu volju, i stoga ova mora uvijek iznova biti iskušana, a to pretpostavlja duševne borbe; čovjeku moraju prići kušnje, koje imaju samo jedan cilj, da budu prevladane, tako da duh bude sve slobodniji. Mora biti postignuto odustajanje od vlastitih tjelesnih želja (zahtijeva), i jedino duša treba doći do ostvarenja, te zato volja  mora biti snažna, a neprestana borba protiv samoga sebe je nužnost koja uvjetuje sazrijevanje duše. To nije lak zadatak, ali ispunjenje, pobjeda nad samim sobom, je nagrada, uspjeh, koji je vrijedan svih muka i svladavanja, budući je slobodno stanje duha tako usrećujuće, da čovjek uistinu nije ništa dao (odbacio, napustio), nego je jedino primatelj, budući je ono što on predaje (žrtvuje), bez trajne vrijednosti, sloboda duha mu međutim, ostaje vječno. Čovjek ne može ostati pošteđen ovih borbi, jer se jedino kroz stalnu borbu duša pročišćava i čeliči, i tek onda je podobna za slobodno stanje duha, koje pretpostavlja potpuno prevladavanje materije, zemaljskih želja i žudnji. I zato kušnja mora uvijek nanovo prići čovjeku, tako da on dokaže svoju snagu otpora, tako da ozbiljno radi na sebi, i učini volju aktivnom… Svaki duhovni napredak se sastoji u samosvladavanju, u odricanju od vlastitih želja, naspram Boga ili bližnjega, ako čovjek iz Ljubavi za ovog nadvladava svoju žudnju i podnosi žrtvu. On mora uvijek svoje ja ostaviti iza, on mora stremiti uvis, mora težiti duhovnom dobru, i odustati od svakog zemaljskog užitka, onda on svjesno teži usavršavanju svoje duše, onda će njemu biti sve lakše oduprijeti se svakoj kušnji; želje i žudnje će postati sve slabije, što više je on postao pobjednik nad samim sobom. I duh u njemu će biti sve slobodniji, jer ga više ništa ne zadržava, i on može nesmetano stremiti uvis. Kušnje svake vrste su hridi i zapreke koje moraju biti savladane, treba li se moći nastaviti pravi put, koji vodi k cilju. A još mnoštvo podražaja svijeta potiče čovjeka na ispit volje, uvijek, i uvijek iznova mora izdržati unutarnje duševne borbe, treba li zemaljski život nositi stalni napredak, treba li duša moći sazrjeti kroz vlastiti otpor. Cilj ne može biti postignut bez borbe, čovjek uvijek mora biti spreman suprotstaviti se svome protivniku, koji se u svim iskušenjima svijeta uvijek iznova njemu približava, i nastoji ga dovesti do pada… Čovjek mora biti stalno na straži (oprezu), da ne podlegne, i stoga se on mora boriti bez prestanka, dok sebe samoga ne pobijedi.

AMEN

Spread the Truth