Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2893 (Nesebično djelovanje u Ljubavi… Ispravan hod pred Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2893, 24 Rujna 1943

NESEBIČNO DJELOVANJE U LJUBAVI …. ISPRAVAN HOD PRED BOGOM ….

Sami se preispitujte, budite vrlo kritični prema samima sebi po pitanju toga koliko ste podložni Božjim zapovijedima i da li je vaše razmišljanje i postupanje u skladu s Božjom voljom …. Jednoga morate biti svjesni, a to je da Božansku zapovijed Ljubavi ne smijete zanemariti, aktivnost u Ljubavi na najnesebičniji mogući način neprestano vam mora biti mjerilo. Na Zemlji imate za ispuniti zadatak, sazrjeti duševno, a to možete samo uz vođenje života koji je Bogu mio, koji je dakle skroz i potpuno u skladu s Njegovom voljom.

A stoga se morate potruditi odustati od svakog samoljublja, morate se truditi uvijek samo usrećiti bližnjega odustajući od vlastitih želja, morate mu pružiti onu Ljubav, kojoj vas je naučio Isus Krist …. čistu, nesebičnu Ljubav, koja je spremna i na žrtvu i ne teži vlastitoj koristi. Takva jedna Ljubav je Bogu ugodna i donijet će duhovni napredak; ispunit ćete svrhu svoga zemaljskog života, i zauzvrat ćete primiti Ljubav od Boga, Koji vas Svojom Ljubavlju može obasjati samo ako se i sami aktivirate u Ljubavi. A ta Božanska Ljubav usrećiti će vas, nadoknadit će vam tisuću puta ono od čega ste na Zemlji odustali, što ste Mu dobrovoljno žrtvovali, kako bi pomogli bližnjemu. I tako se neprestano trebate truditi biti dostojnima Božanske Ljubavi živeći životom skroz po Njegovoj volji.

Vi ne žrtvujete, nego primate, samo što su to drug(ačij)a dobra koja vam donosi nesebična Ljubav prema bližnjemu, to nisu zemaljska dobra ili svjetovna zadovoljstva, nego čisto duhovno blago, koje vam tad Bog dostavlja. Jer samo to je pravo bogatstvo koje je neprolazno i koje nikad više ne morate dati (tj. od njega odustati), jednom kad ste ga primili. Božanska Ljubav velikodušno opskrbljuje vašu dušu i gleda ju zadovoljiti i usrećiti. A što vi iz Njegove ruke primite, uistinu je daleko dragocjenije od onoga što vam svijet može pružiti, zemaljsko ispunjenje kojem težite ….

Ljubav nema ograničenja i može vam priteći u svoj punini kako biste još na Zemlji mogli uživati blaženost, koja vam raste iz povezanosti s Njim. I stoga težite toj povezanosti, dok god djelujete na Zemlji, jer jačina te težnje mjera je vaše punine …. Živite u Ljubavi, neprestano pomažite i ne žudite ništa za sebe, sudjelujte u svakoj nevolji bližnjega, trudite se ublažiti ju aktivno pomažući, budite duhovno i tjelesno vođa onih koji na Zemlji trebaju vodstvo, žrtvujte sve ako time možete učiniti dobro djelo, i sami se povucite u drugi plan ako time možete poboljšati situaciju ljudi oko vas. Živite u Ljubavi, držite Božanske zapovijedi, i time se učinite dostojnim da budete dobitnik Kraljevstva Božjeg, Koje je Bog obećao onima koji Ga ljube i koji Mu tu Ljubav dokazuju putem nesebičnog djelovanja u Ljubavi prema bližnjemu ….

AMEN

Spread the Truth