Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2880 (Podsjetnik da se ljudi obavijeste o vjerskoj borbi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2880, 13 Rujan 1943

PODSJETNIK DA SE LJUDI OBAVIJESTE O VJERSKOJ BORBI…

Nastat će velika žudnja za duhovnom ishranom čim se zemaljski prevrat dogodio ali to će biti samo privremeno; motivirani ozbiljnom nevoljom ljudi su najprije voljni primatelji i Božja Rieč će im priskrbiti utjehu i snagu. Oni će Ju zasigurno prepoznati kao Riječ Božju, oni će biti vjerni, ali jedino kratak vremenski period. Jer svijet i njegovi zahtjevi opet postaju više važni i oni zaboravljaju njihovu nevolju, tako također zaboravljaju Njega koji je dozvolio da se dogodi ova nevolja. Njihove misli i aspiracije jedino traže ponovno uspostaviti stari stil života i oni nalaze neprikladnim/neugodnim vršiti zapovijedi koje su im predstavljene od strane Riječi Božje. Posljedično tome ljudi se slažu sa djelovanjima protiv vjere i njezinih sljedbenika i jedino će se mala grupa držati (ili ‘ostati vjerna’) Riječi; jedino će nekoliko ljudi čvrsto stajati naspram svih suprotstavljanja i ostati lojalni Bogu i vjeri. A ipak ranija će žudnja biti ispunjena do kranje mjere; Božja Riječ će biti ponuđena ljudskim bićima gdjegod je moguće tako da će mnogi ljudi primiti znanje o njoj, budući će tijekom naknadne vjerske borbe svatko još jednom biti na nebeski način podsjećan na nju. Vjernici će biti puni snage i ostvariti izvanredna djela, i pronaći snagu za to jedino u njihovoj vrlodubokoj vjeri…

I čak će nevjernici biti sposobni prepoznati snagu vjere budući su oni bili uvedeni u Kristova učenja unaprijed i njima puno toga postaje jasno kako su svjedoci dokazu onoga što im je bilo rečeno. Bog ne ostavlja ni jednu mogućnost neiskorištenu, On ne ostavlja ni jedan kamen neprevrnut, i gdjegod se ljudima još može pomoći On će im pomoći, pod uvjetom da su voljni. I Bog će podučiti mnoge sluge da govore u skladu sa Njegovom voljom gdje se to tiče širenja Njegovih učenja i obaviještavanja ljudi o nadolazećem događaju. Vjerska borba je neizbježna i vodit će se kao nikada prije. I što snažnije ljudi budu prianjali uz njihovu vjeru to će neprijatelj brutalnije prosljediti da bi ju potpuno uništio. Ali vjernici imaju veliku snagu također i mogu puno izdržati, budući će im Bog Osobno dati snagu, budući ih On snaži sa Svojom Riječju i budući će On uvijek biti sa onima koji brane Njega i vjeru pred svijetom. Vi trebate reći ljudima o ovome unaprijed, vi ih trebate obavijestiti o nadolazećoj vjerskoj borbi, vi im trebate reći o snazi vjere i snazi vjernika čiji je vođa u borbi protiv svijeta Isus Krist Osobno… I mnogi će se sa protivničke strane pridružiti, mnogi će postati vjerni napomol stvari koje se događaju… Jer Bog Osobno će djelovati kroz Njegove sluge na Zemlji kako bi spasio što Mu se neće potpuno suprotstaviti.

AMEN

Spread the Truth